Rebounding has no age! The new HR challenge!

9 Δεκ.

Active ageing – ageing well

 SiGold  «Turning the silver challenge  into the golden opportunity

Τα πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα της εφαρμογής του πιλοτικού ευρωπαϊκού προγράμματος διακρατικής συνεργασίας SiGold

Οι συνθήκες

Οι αλλαγές γρήγορες και αναπάντεχες πλέον δεν αποτελούν είδηση. Είναι μέσα στην ζωή μας, είναι η ζωή μας. Πλέον θα τις δεχόμαστε και μέσα τους θα αναζητούμε ευκαιρίες. Αυτό είναι το προφίλ της εποχής μας και θα είναι για πολλά χρόνια στο μέλλον

Επιπλέον ήδη έχει αρχίσει και το μέλλον θα εξελιχθεί ταχύτερα, η αύξηση του ενεργού ή παραγωγικού βίου του ανθρώπου.  Αυτό σημαίνει ότι το αρχαίο «γηράσκω αει διδασκόμενος» έχει γίνει από τα πλέον σύγχρονα αποφθέγματα. Είναι ανάγκη επομένως να συνηθίσουμε και να μάθουμε ότι στα σεμινάρια ή στα θρανία των πανεπιστημίων θα συναντάμε μεγαλύτερη γκάμα ηλικιών. Είναι έτοιμοι οι εισηγητές ή οι εκπαιδευτές γι΄αυτήν την νέα πρόκληση? Ειναι έτοιμα τα στελέχη της Διοικησης Ανθρώπινου Δυναμικού να διαχειρισθουν και να προωθήσουν  τη διαγενενακή συμφωνία?

 Το πρόγραμμα SiGold έρχεται να δώσει αυτή την απάντηση.

 Το έτος 2012 χαρακτηρίστηκε ως έτος της «ενεργούς γήρανσης»  και πραγματοποιήθηκαν  ενδιαφέρουσες και καινοτόμες πρωτοβουλίες σε όλη την Ευρώπη.

Το Πανεπιστήμιο Πειραιά στο πλαίσιο σχετικής διακρατικής συνεργασίας ήταν ένας από τους εταίρους του πιλοτικού προγράμματος  με κύριο σκοπό την αντιμετώπιση της πρόκλησης που δημιουργεί η γήρανση του πληθυσμού στην Ευρώπη για την εκπαίδευση· δηλαδή η συνδρομή στην παροχή δυνατοτήτων στους ενηλίκους για τη βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων τους ώστε να αυξήσουν την απασχολησιμότητα τους και την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνία.

 Το έργο

Η κοινοπραξία του έργου SiGold αποτελείται από 6 εταίρους διαφόρων τύπων: 3 πανεπιστήμια (2 δημόσια- το TU Kosice από τη Σλοβακία και το Πανεπιστήμιο Πειραιά από την Ελλάδα, 1 ιδιωτικό- το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας από την Κύπρο), 2 ΜΚΟ (η ASTRA από τη Σλοβακία και το FBI από την Αυστρία) και μία εταιρία συμβούλων (η ΙNOVA από το ΗΒ).

Η κύρια ιδέα του έργου «Ενεργός γήρανση- ευγηρία»- SiGold είναι να υποστηρίξει την κοινωνική ενσωμάτωση των εργαζομένων ηλικίας άνω των 50 ετών, την ενεργή τους γήρανση στο πλαίσιο μιας συνεκτικής κοινωνίας, στο εργασιακό περιβάλλον, στο σπίτι και στις τοπικές κοινωνίες. Ο κύριος στόχος του έργου SiGold είναι: με τη χρήση σύγχρονων μαθημάτων e-learning (τηλ- εκπαίδευσης), την ευαισθητοποίηση του κοινού και των δραστηριοτήτων διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου, να βελτιωθούν οι γνώσεις, οι δεξιότητες, οι ικανότητες καθώς και η κατανόηση των ομάδων στόχων: Εργαζόμενοι ηλικίας άνω των 50 ετών, Υπεύθυνοι Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Διδάσκοντες και Εκπαιδευτές Ενηλίκων- ώστε να βελτιωθεί η θέση των Εργαζομένων ηλικίας άνω των 50 ετών στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία γενικότερα.

 Με αυτό τον τρόπο προσέγγισης θα ενισχυθεί η συνεισφορά της Δια Βίου Μάθησης στην κοινωνική συνοχή, την ισότητα των φύλων και την αυτοπραγμάτωση των Εργαζομένων ηλικίας άνω των 50 ετών ενώ παράλληλα θα αυξηθεί η συμμετοχή στη Δια βίου Μάθηση των ανθρώπων όλων των ηλικιών και θα ενισχυθεί η ανάπτυξη Καινοτόμου και Εξειδικευμένου Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού υλικού.

 Το πρόγραμμα αποτελούνταν από δύο ενότητες: “Active ageingAgeing well” το οποίο απευθυνόταν σε στελέχη και επαγγελματίες εργαζομένους ή σε μεταβατικό στάδιο 50+ και “How to educate and train people 50+” το οποίο απευθύνονταν σε  στελέχη HR και εκπαιδευτές ανεξαρτήτου ηλικίας.

Η θεματολογία για την πρώτη ενότητα ήταν η διαχείριση αλλαγών, η απασχολησιμότητα και το ψηφιακό περιβάλλον και για τη δεύτερη ενότητα,  η κατανόηση των αλλαγών που σχετίζονται με την ηλικία,  η κατάσταση των 50+ στην κοινωνία και την αγορά  εργασίας, η δια βίου μάθηση, οι τρόποι μάθησης των 50+ εργαζομένων και τα θέματα των δυο φύλων.

 Η εφαρμογή

Οι υπεύθυνοι του έργου από το Πανεπιστήμιο Πειραιά ήταν ο καθηγητής Ιωσήφ Χασσιδ και η κα Πόπη Χριστοπούλου Την προσέλκυση των ομάδων στόχων και την υλοποίηση των δύο εκπαιδευτικών ενοτήτων  του προγράμματος ανέλαβαν οι Π. Παπαβασιλείου και  Β. Ασημακοπούλου, της HRE, στελέχη με πλατιά εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων, της αγοράς εργασίας και  των επιχειρήσεων..

 Η κάθε ενότητα περιλάμβανε τρείς συναντήσεις των έξι ωρών η κάθε μία μέσα σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα που να εμπνέει και να ευνοεί την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία.

 Πραγματοποιήθηκαν στο σύνολο 6 X 6ωρες συναντήσεις μέσα στο Νοέμβριο. Στο διάστημα αυτό οι συμμετέχοντες εκτός από τις δραστηριότητες μέσα στην αίθουσα είχαν ανεξάρτητη μελέτη μέσω του moodle, ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning. Κατά τη διάρκεια των workshops έλαβαν χώρα ατομικές και ομαδικές εργασίες, παιχνίδια ρόλων, μελέτες περίπτωσης και προβολή video.

Το Σάββατο 17 Νοεμβρίου ολοκληρώθηκαν και τα 6 εργαστήρια των δύο ενοτήτων.

 Οι συμμετέχοντες

Συμμετείχαν συνολικά και στις δύο ενότητες 26 εξαιρετικά άτομα από τον χώρο των επιχειρήσεων και μη. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην ομάδα των 50+ συμμετείχαν στελέχη από τον ιδιωτικό και δημόσιο φορέα, επαγγελματίες, επιχειρηματίες, εν δυνάμει εργαζόμενοι και σε μεταβατικό στάδιο. Στη δεύτερη ομάδα των εκπαιδευτών συμμετείχαν στελέχη και σύμβουλοι HR, εργαζόμενοι και σε μεταβατικό στάδιο, εκπρόσωποι του τύπου και κοινωνικών φορέων, σύμβουλοι επιχειρήσεων, εκπαιδευτές ενηλίκων.

 Πρώτη ομάδα

Στην πρώτη ομάδα των ατόμων ηλικίας άνω των 50 Active ageingAgeing well συζητηθήκαν απόψεις σχετικά με τις αλλαγές που έχουν αντιμετωπίσει και αντιμετωπίζουν συνεχώς στη ζωή τους, τις κοινωνικές και φυσικές αλλαγές που σχετίζονται με την ηλικία, τα στερεότυπα,  οι προκαταλήψεις και τα προβλήματα  που αντιμετωπίζει στην αγορά εργασίας η ηλικιακή τους ομάδα. Στη συνέχεια ανεπτύχθησαν σύγχρονοι τρόποι αντιμετώπισης κάθε σχετικής πρόκλησης με σκοπό την απασχολησιμότητα και την ενεργό συμμετοχή στα τεκταινόμενα της κοινωνίας καθώς και στην αναγκαιότητα της δικτύωσης και συνεχούς εκπαίδευσης μέσω του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος και εργαλείων.

 Δεύτερη ομάδα

Στη δεύτερη ομάδα How to educate and trainpeople 50+” συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένα άτομο 50+ τόσο στο χώρο εργασίας του όσο και γενικότερα στην κοινωνία, με ποιο τρόπο μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, ποιοι είναι οι ενδεδειγμένοι τρόποι μάθησης ανθρώπων 50+, και πως η κοινωνία πρέπει να προβλέψει και αντιμετωπίσει την αύξηση της γήρανσης του πληθυσμού εντάσσοντας πολιτικές και ενέργειες για τη διαγενεακή συνεννόηση και ενεργό γήρανση,

 Επιπλέον ποιες ενέργειες οφείλει να κάνει ένα στέλεχος HR ή επαγγελματίας εκπαίδευσης που καλούνται να διαχειριστούν το χάσμα που προκύπτει στο χώρο εργασίας μεταξύ εργαζομένων με διαφορά ηλικιών. ώστε να αξιοποιείται αποτελεσματικά η εμπειρία και οι γνώσεις ενός εργαζομένου 50+ και να επιτυγχάνεται η άριστη συνεργασία μεταξύ των γενεών προς όφελος της επιχείρησης και της κοινωνίας γενικότερα.

 Τα αποτελέσματα  της εκπαιδευτικής εμπειρίας θα παρουσιαστούν σε ειδικό διακρατικό ευρωπαϊκό συνέδριο μέσα στον Απρίλιο του 2013.

 Συμπεράσματα εκπαιδευτών μετα το περας του πιλοτικού προγράμματος

….Η εκπαιδευτική αυτή εμπειρία ήταν από τις πιο σημαντικές και ουσιώδης που έχουμε ζήσει ως σήμερα ως εκπαιδευτές.

Από την προσέλκυση των συμμετεχόντων, την επιλογή και την υλοποίηση προσέξαμε να ακολουθήσουμε πλήρως τις ιδιαιτερότητες και ανάγκες και των δύο ξεχωριστών αυτών ομάδων με υψηλό βαθμό ευθύνης για τα αποτελέσματα. Επίσης προσέξαμε ώστε οι συμμετέχοντες να προέρχονται από ποικιλία χώρων και κλάδων ώστε να έχουμε μεγαλύτερη αξιοπιστία τα συμπεράσματα και πιο αντιπροσωπευτική συμμετοχή.

 Επιθυμία μας ήταν από την αρχή το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα να ικανοποιήσει πλήρως και το στόχο της δημιουργίας του και της δοκιμής του για τη βελτίωσή του αλλά συγχρόνως να αποτελέσει και χρήσιμη και ουσιαστική εμπειρία για όλους τους συμμετέχοντες που είχαν και την υποχρέωση να συμβάλλουν και στη βελτίωση του.

 Οι ομάδες συμμετείχαν με ενθουσιασμό και ειλικρίνεια και συνέβαλλαν ως το ζητούμενο αλλά και πολύ παραπάνω στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος πράγμα μας κάνει ευγνώμονες για την εμπειρία που ζήσαμε μαζί.

 Ενδεικτικά θα θέλαμε να παρουσιάσουμε τα παρακάτω

 Υπάρχουν πράγματι προκαταλήψεις όσον αφορά την ομάδα των 50+ από τις νεαρότερες γενιές αλλά και το …αντίστροφο. Πράγμα που κάνει επιτακτική ανάγκη την ύπαρξη ενός διαγενεακού συμβολαίου που θα εξασφαλίσει την αμοιβαία κατανόηση στην αρχή και την καλύτερη συνεργασία στη συνέχεια προς όφελος της κοινωνίας και κάθε παραγωγικού τομέα.

 Οι αλλαγές στη ζωή μας επαγγελματικά και προσωπικά ξέχωρα από συνθήκες όπως οι σημερινές αν αντιμετωπίζονται ως πρόκληση που μας αναπτύσσει και μας εξελίσσει δίνει αξία στη ζωή μας και ερχόμαστε πιο κοντά στις πραγματικές μας ανάγκες και αξίες.

 Η συνεχής εκπαίδευση είναι ανάγκη για την απασχολησιμότητα αλλά και την αυτοπραγμάτωση κάθε ανθρώπου ανεξάρτητα από ηλικία. Όμως πρέπει να λάβει υπόψη της τις ιδιαιτερότητες και τρόπους μάθησης κάθε ομάδας και να προσαρμοστεί σε αυτές.

Τέλος ότι όλο και μεγαλύτεροι σε ηλικία θα εκπαιδεύονται στο μέλλον.  Άρα όλο το εκπαιδευτικό σύστημα αντιμετωπίζει μια νέα πρόκληση!

Αν έρθουμε στα δικά μας, στο πλαίσιο μελέτης περίπτωσης μέσα στην αίθουσα αναλύσαμε την περίπτωση του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και το σύστημα αξιολόγησης των φοιτητών. Το θέμα αυτό αντικατοπτρίζει τέλεια όλες τις παθογένειες και στρεβλώσεις του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Οι αμάδες όμως έδωσαν τις λύσεις με εξαιρετικές προτάσεις που για να γίνουν πράξη μόνο τόλμη χρειάζεται.

 Τέλος πήραμε κάποιες  πρωτοβουλίες, εκτός προγράμματος όπως εντάσσοντας άτομα και στις δύο ομάδες, χρησιμοποιώντας μια νεαρά ως εκπαιδεύτρια της κοινωνικής δικτύωσης στους 50+ , μεταφέροντας κάποιες απόψεις από τη μία ομάδα στην άλλη ώστε να δοκιμάσουμε τρόπους επίτευξης της διαγενεακής κατανόησης και συνεργασίας .

 Οι στόχοι του προγράμματος επετεύχθησαν και ήταν.

Η δοκιμή του

Ο εμπλουτισμός του

Η διόρθωσή του

Η αξιολόγησή του από τους συμμετέχοντες και από μας.

Και κυρίως το ουσιώδες κέρδος που είχαν όλοι οι συμμετέχοντες και των δύο ομάδων για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη.

 Οι δύο ομάδες ήρθαν πολύ κοντά και η κάθε ομάδα ξεχωριστά αλλά και μεταξύ τους γεγονός που συνεχίζεται με δική τους πια πρωτοβουλία που αυτό ήταν ένα στοίχημα που …το πετύχαμε. Το διαγενεακό συμβόλαιο έστω και σε μικρογραφία λειτούργησε μια χαρά!

Σχόλια συμμετεχόντων μετά το τέλος του προγράμματος.

 Ομάδα 50+

 Το σημαντικότερο για μένα ήταν ότι η κρίση εμπεριέχει και ένα μεγάλο θετικό κομμάτι, ότι η αυτογνωσία οδηγεί στην εκπλήρωση των στόχων και τελικά στην ευτυχία και επίσης ότι οι άνθρωποι της ηλικίας μου έχουν πολύ διαφορετικές και απόλυτα αξιόλογες προτεραιότητες. Ακόμη με προέτρεψε να ασχοληθώ πολύ σοβαρότερα με τη χρήση των διαδικτυακών μέσων . Α.Α

 Το σημαντικότερο αποτέλεσμα από τα workshops είναι ο δομημένος τρόπος σκέψης για να καταλάβουμε τι μπορούμε και τι θέλουμε να κάνουμε για χάριν της απασχολησιμότητας . Μας υπενθύμισαν επίσης ότι η θετική στάση βοηθά στη διαχείριση των αλλαγών, στην αναζήτηση εργασίας και σε κάθε δραστηριότητα. Ευχαριστούμε! Α.Ν.

Αναπτέρωση ηθικου, networking, γνωριμία με άλλους ανθρώπους με ίδια ενδιαφέροντα, προβληματισμός σε θέματα ηλικιακά.  Ο συνδυασμός ενός έργου ΕΣΠΑ (κοινοτικού πιλοτικού) με εισηγητές από την αγορά (επαγγελματίες) έδωσαν άλλη βαρύτητα και σημασία, που αν έμενε μόνο σε πανεπιστημιακό επίπεδο δοκιμής θα έχανε από τη σπουδαιότητα της. Πολλή καλή δουλειά των εισηγητών στα θέματα «προθέρμανσης της ομάδας» Δημιουργία «οικείου περιβάλλοντος» Ν.Κ.

 Ήταν μία πολύ ωραία εμπειρία. Με έφερε πολλά χρόνια πίσω στα εργασιακά και ενεργά. Η επαφή με ανθρώπους επιπέδου και το άκουσμα όλων αυτών των σημαντικών πληροφοριών ήταν μια όασησε όλα αυτά τα θλιβερά και φοβερά που συμβαίνουν γύρω μας πράγματα, μα πάνω απ’ όλα ένιωσα ότι η ζωή μπορεί να έχει ενδιαφέρον σε όλες τις ηλικίες. .. Κ.Ας.

 Το  σεμινάριο ήταν μια σπουδαία πρωτοβουλία και άρτια οργανωμένη εργασία που με βοήθησε ή μου έδειξε κατεύθυνση προς την ομαδική εργασία, την (θετική)  έκθεση , την ανάλυση δεδομένων και σύνθεση απόψεων. Η συμβολή των διδασκόντων /οργανωτών ήταν καθοριστική για τα παραπάνω, με τις γνώσεις και τις προσωπικότητες τους.Μ.Δ.

 Το σημαντικότερο για μένα είναι ότι με βοήθησε να συνειδητοποιήσω έννοιες καθημερινές όπως η «αλλαγή» τα στάδια μέσα από τα οποία μπορεί να περάσει κάποιος που τη βιώνει . Όπως επίσης τον τρόπο που μπορείς να τη διαχειριστής. Τι  σημαίνει επιτυχία. Ποιοι είναι οι στόχοι και ποια είναι τα κίνητρα μου. Επίσης έμαθα για το elearning. Σε αυτά με βοήθησαν τόσο η ομάδες με τους προβληματισμούς της όσο και η εκπαιδεύτρια μας.Μ.Ι.

 Νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι που συνάντησα πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους με κοινά θέματα και προβληματισμούς  που τελικά απασχολούν όλους μας λίγο έως πολύ. Στα workshops  συναντήσαμε εργαλεία, μεθοδολογίες  και προσεγγίσεις σε αυτά τα θέματα που τελικά μας «αφήνουν» με μια γλυκιά θετική διάθεση και περισσότερη αισιοδοξία για το μέλλον! Η συμβολή των εισηγητών ήταν καθοριστική αφού περιείχε και την προσωπική τους « σφραγίδα», αφού μοιράστηκαν προσωπικές ιστορίες, σκέψεις, συναισθήματα. Ευχαριστώ! Χ.Κ

 ΦΩΤΟ ΤΟ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ

Ομάδα εκπαιδευτών

 Βρήκα πολύ θετικά: Την πρόταση να κρατηθεί επαφή με τις ίδιες και την άλλη ομάδα, τόσο τοπικά όσο και διεθνώς, Πολύ διαδραστικό, Πολύ ανθρώπινο, μας ώθησε να δώσουμε προσωπικά παραδείγματα- να είμαστε ανοιχτοί, Πολύ ενδιαφέρον, diverse μίγμα συμμετεχόντων!!!Ευελιξία να αλλάζει το πρόγραμμα ανάλογα με τη διάθεση, δίνει χρόνο για συζητήσεις, σέβεται τη δυναμική της ομάδας, Όλα τα παραπάνω αύξησαν ακόμη περισσότερο την εκτίμηση μου για την ποιότητα, ευθυκρισία και την πρωτοπορία των διοργανωτών / facilitations!!! Ε.Σ

  Καθ’ όλη τη διάρκεια των συναντήσεων ένιωσα αίσθηση «συμμετοχής» και οικειότητας. Έλαβα, έδωσα, αφομοίωσα στοιχεία, μου δόθηκε η ευκαιρία να συμμετέχω, να ανταλλάξω απόψεις και εμπειρίες τις οποίες βρήκα πολύ εποικοδομητικές και προσοδοφόρες. Επιπλέον συνειδητοποίησα αρκετά στοιχεία όσο αφορά αυτή την πτυχή της εκπαίδευσης σε άτομα 50+. Εξαιρετική ευκαιρία για γνωριμία ατόμων η οποία δημιούργησε ένα πολύ φιλικό και ζεστό πλαίσιο. Η συμβολή η δική σας σε όλη τη φάση της εκπαίδευσης είναι ουσιαστική, λεπτομερής και εύστοχη. Συγχαρητήρια και σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα συμμετοχής Κ.Β

 Κατά τη διάρκεια των workshops έγινε κατανοητό το ποιες αλλαγές σχετίζονται με την ηλικία και ποια είναι η κατάσταση των 50+ στην αγορά εργασίας και την κοινωνία. Η δια βίου μάθηση και η σημασία της καθώς και τρόποι μάθησης των 50+ εργαζομένων.

Κατανόησα τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων 50+/Τρόποι επικοινωνίας/ Υπήρχε ενθάρρυνση στο να παίζουμε το ρόλο και να έχουμε αντιπαράθεση με τέτοιο τρόπο που βγάζαμε την ουσία του θέματος που υπήρχε και κατανοήσαμε σε βάθος.

Θα ήθελα περισσότερα test να υπάρχουν ώστε να μου βγάζει το σεμινάριο ακόμα πιο πολλές σκέψεις και απόψεις που δεν της είχα σκεφθεί  πριν από αυτό. Με κάνει να αισθάνομαι ότι βελτιώνω  mymanagementskills. Ευχαριστώ! Μ.Γ

 Η ανθρώπινη επαφή με ανθρώπους από διαφορετικούς  χώρους, ηλικία, φύλο, εμπειρίες. Ο εμπλουτισμός του να βλέπεις τα πράγματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες και σε βάθος. Ευχαριστώ  πολύ για την πρόσκληση. Α.Κ.

 Roleplays και casestudies βοήθησαν σημαντικά στην ανταλλαγή απόψεων, στην αφομοίωση ιδεών. Η διαφορετικότητα των συμμετεχόντων  βοήθησε στο networking και στο input. Ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό απ’ ότι έχω συνηθίσει και αυτό συνέβαλε στο να σκεφτώ με άλλο τρόπο.

…….

 Το ανθρώπινο δυναμικό που επιλέχτηκε να συμμετάσχει ήταν πολύ υψηλό και αυτό φάνηκε από τις πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες που δόθηκαν σε όλα τα workshops

………….

 Στη διάρκεια της εκπαίδευσης είχα την ευκαιρία να συζητήσω και να συνεργαστώ με ανθρώπους/επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης και έχουν τη διάθεση να συλλογιστούν αλλά και να ενεργήσουν υπέρ ηλικιακών ομάδων 50+. Ανταλλάξαμε πολύτιμες απόψεις, προσωπικές εμπειρίες, προβληματισμούς και καταλήξαμε σε συγκεκριμένες προτάσεις που θα μπορέσουν, όπως είπαμε, να εφαρμοστούν τελικά σε κάθε ηλικιακή κατηγορία και όχι μόνο στους 50+. Θα μου μείνει η δημιουργική διαδικασία συνεργασίας των workshops και τα υπέροχα αποτελέσματα στα οποία αυτά κατέληγαν. Μ.Κ.

 Το σεμινάριο έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσω το πρόγραμμα και τις μεθόδους του SIGOLD  και να δω πώς μπορώ να τα αξιοποιήσω στη δουλειά μου. Η δικτύωση με τους άλλους συμμετέχοντες ήταν σημαντική μιας και μπορεί να προκύψουν περαιτέρω συνεργασίες και ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών στο μέλλον. Μ.Μ.Ρ

 ……………………………..Έχουμε ανάγκη στην αγορά και στη χώρα από τέτοια παραδείγματα και προτάσεις, για να εξελιχθούμε και να ανταποκριθούμε στις μεταβαλλόμενες ανάγκες. Ε.Α.

ΦΩΤΟ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΜΟΥ

Το κεντρικό μήνυμα του προγράμματος είναι το παρακάτω.

 Βρισκόμαστε συνεχώς μπροστά σε αλλαγές που αναστατώνουν την επαγγελματική και προσωπική μας ζωή και μας δημιουργούν ανασφάλεια. Επιπλέον ζούμε στην ψηφιακή εποχή. Μόνο αν είμαστε δραστήριοι, σύγχρονοι και ενεργοί πολίτες ανεξάρτητα από την ηλικία που είναι ο καθένας μας θα μπορούμε να  ατενίζουμε το μέλλον με ελπίδα.

 Moto

Ό,τιείναι age friendly είναι intergeneration friendly.

  •  Εγώ για άλλους
  • Εγώ με άλλους
  • Εγώ για μένα

 Εκπαίδευση= προσαρμογή στην αλλαγή

 Εκπαιδεύομαι=αλλάζω = αλλα –ζω

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: