ΕΣΠΑ: Ενίσχυση αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

5 Δεκ.

προώθηση-πωλήσεων-495x400

Στις 13/12/2017 είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης για απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό από το ΕΣΠΑ.

Η επιδότηση αφορά σε νέα ή υφιστάμενη επιχείρηση με αντικείμενο συναφές με τις σπουδές τους.

Οι αιτήσεις γίνονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.ependyseis.gr/mis

Αίτηση μπορούν να κάνουν άνεργοι, μισθωτοί ή υφιστάμενοι επιχειρηματίες από όλη την Ελλάδα.

ESPA-1024x429.jpg

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τους όρους και προϋποθέσεις καθώς και τις κατηγορίες δαπανών που χρηματοδοτούνται, πατήστε εδώ:

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3439

 

Advertisements

Η 4η βιομηχανική επανάσταση και το μέλλον της αγοράς εργασίας

1 Δεκ.
Πολύ ενδιαφέρον άρθρο σχετικά με την αγορά εργασίας στο μέλλον και τις νέες απαιτούμενες δεξιότητες από τον κο Ιωάννη Νικολάου (Αναπληρωτής Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς & Διευθυντής ΜΠΣ στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού)

robot-and-human-team

 

Η αγορά εργασίας αλλάζει, και αλλάζει ραγδαία. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός για να καταλάβει ότι οι αλλαγές που συμβαίνουν γύρω μας, είναι συντριπτικές και, όχι μόνο δεν πρόκειται να περιοριστούν, αλλά το αντίθετο, θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται με αυξητικούς ρυθμούς στο μέλλον. Αφορμή για το συγκεκριμένο άρθρο αποτέλεσε η αναφορά του World Economic Forum (2016)[1], με τίτλο: “The Future of Jobs. Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution”. Πρόκειται για μια διεθνή έρευνα που πραγματοποίησε ο οργανισμός μεταξύ πολυάριθμων Διευθυντών Ανθρωπίνου Δυναμικού και άλλων ανωτάτων στελεχών ενός μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων, από χώρες που αντιπροσωπεύουν τις μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη.

[1] http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf

Η εποχή μας βιώνει την 4η βιομηχανική επανάσταση. Η 1η βιομηχανική επανάσταση οδήγησε τον 18ο αιώνα στην εμφάνιση της βιομηχανίας και την απομάκρυνση από την αγροτική οικονομία· η 2η βιομηχανική επανάσταση στις αρχές του 20ου αιώνα οδήγησε στην εμφάνιση της γραμμής παραγωγής με την εισαγωγή της επιστημονικής διοίκησης και  την ραγδαία αύξηση της παραγωγικότητας· η 3η βιομηχανική επανάσταση πιο πρόσφατα, στο τέλος του 20ου αιώνα, αναφέρεται στους τρόπους που το διαδίκτυο, οι νέες μορφές ενέργειας και η ψηφιακή τεχνολογία, αλλάζουν τον τρόπο που λειτουργούν οι επιχειρήσεις και η οικονομία. Πριν καλά-καλά ολοκληρωθεί η 3η βιομηχανική επανάσταση λοιπόν, πολλοί ερευνητές μιλούν ήδη για την έλευση της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Μιλούν για την έλευση των ρομπότ στην παραγωγική διαδικασία, την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence), της μηχανικής μάθησης (machine learning), της νανοτεχνολογίας και της βιοτεχνολογίας, αλλά και του διαδικτύου των αντικειμένων (Internet of Things). Ταυτόχρονα, οι αλλαγές που συμβαίνουν σε κοινωνικο-οικονομικό, γεωπολιτικό και δημογραφικό επίπεδο, επηρεάζουν και επηρεάζονται από τις ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές που φέρνει η 4η βιομηχανική επανάσταση. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ανέδειξαν ως σημαντικότερες δύο μεγάλες κατηγορίες αλλαγών: τις δημογραφικές-κοινωνικο/οικονομικές  και τις τεχνολογικές (βλ. γράφημα). Συνοπτικά από το γράφημα φαίνεται ο κρίσιμος ρόλος των νέων μορφών εργασίας, των νέων-αναδυόμενων αγορών, της κλιματικής αλλαγής και της γεωπολιτικής αστάθειας, όπως επίσης ο ρόλος της κινητής τηλεφωνίας και του υπολογιστικού νέφους, των big data, των νέων μορφών ενέργειας, του διαδικτύου των αντικειμένων (Internet of Things), της διανεμητικής οικονομίας και του πληθοπορισμού (crowdsourcing), της ρομποτικής, κλπ.

Capture1

Capture2

Με μια ματιά  λοιπόν προς το μέλλον, που όμως είναι πολύ κοντά μας πλέον, οι αλλαγές αυτές έχουν αντίκτυπο (ή πρέπει να έχουν αντίκτυπο), όχι μόνο στον χώρο των επιχειρήσεων, αλλά και στην εκπαίδευση και τις εκπαιδευτικές πολιτικές που εφαρμόζουν τα κράτη. Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά, οι πιο σημαντικές από αυτές τις αλλαγές:

 • Νέοι ρόλοι / νέες θέσεις εργασίας

Η έρευνα του WEF όσο και άλλες παρόμοιες έρευνες αναδεικνύουν ότι στο άμεσο μέλλον θα «χαθούν» από την αγορά εργασίας ένας πολύ μεγάλος αριθμός θέσεων εργασίας, οι οποίες θα αυτοματοποιηθούν ή θα πάψουν να υφίστανται, λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης. Για παράδειγμα, μεγάλος αριθμός υποστηρικτικών ή διαχειριστικών θέσεων, θα αυτοματοποιηθούν. Αντίθετα, θα αυξηθεί ιδιαίτερα η ανάγκη για θέσεις εργασίας στο χώρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών, Πληροφορικής, Μαθηματικών και Μηχανικής. Ήδη για τις παραπάνω θέσεις εργασίας, οι επαγγελματίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλες δυσκολίες εύρεσης κατάλληλων υποψηφίων, με το κατάλληλο υπόβαθρο, όχι μόνο στην τεχνολογία αλλά και στις απαιτούμενες διαπροσωπικές ικανότητες, όπως θα αναφέρουμε στην συνέχεια. Επίσης, η έρευνα του WEF ανέδειξε ιδιαίτερα δύο κρίσιμους για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων ρόλους, οι οποίοι θα αναδειχθούν ακόμη περισσότερα, μέσα στα επόμενα χρόνια: του data analyst και του εξειδικευμένου στελέχους πωλήσεων. Η υπερπληθώρα δεδομένων και πληροφοριών που έχουν πλέον οι επιχειρήσεις για τους πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες και προσωπικό/υποψηφίους τους, απαιτεί data analysts που μπορούν όχι απλά να αναλύουν και να αξιολογούν αυτά τα δεδομένα αλλά που έχουν την επιχειρηματική σκέψη, την ηθική και την στρατηγική ικανότητα να τα ερμηνεύουν και να τα αξιοποιούν αποτελεσματικά προστατεύοντας ταυτόχρονα την ιδιωτικότητα όσων «προσφέρουν» αυτά τα δεδομένα. Από την άλλη, τα στελέχη πωλήσεων αποτελούσαν ανέκαθεν την «ατμομηχανή» των επιχειρήσεων. Όμως, τα νέα προϊόντα/υπηρεσίες, οι αλλαγές των χαρακτηριστικών των πελατών, λόγω των κοινωνικό-δημογραφικών αλλαγών, αλλά και ο νέος ρόλος της τεχνολογίας, τονίζουν την αναγκαιότητα για εξειδικευμένα στελέχη πωλήσεων, τα οποία έτσι κι αλλιώς σε όλες τις έρευνες (πχ Manpower Employment Outlook Surveys), αναδεικνύονται μεταξύ των πιο δύσκολων θέσεων προς κάλυψη, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

 • Έλλειψη δεξιοτήτων

Στο νέο εργασιακό περιβάλλον απαιτούνται νέες ικανότητες, γνώσεις και δεξιότητες. Πληθώρα ερευνών[1] έχουν αναδείξει ότι στο άμεσο μέλλον αυτά που γνωρίζουμε σήμερα, ή που διδάσκονται στην εκπαίδευση, θα είναι σύντομα περιττά. Για παράδειγμα, κοινωνικές δεξιότητες, στις οποίες μέχρι σήμερα δεν δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, όπως η πειθώ, η συναισθηματική νοημοσύνη, η μεταδοτικότητα/επικοινωνία και η συνεργασία/ ομαδικότητα, θα πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο ή και υψηλότερο επίπεδο με τις τεχνικές ικανότητες που απαιτούνται για την υψηλή απόδοση σε μια θέση εργασίας. Κάτι τέτοιο απαιτεί μεγάλες αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα όλων των επιπέδων εκπαίδευσης, αλλά και στον τρόπο που προσελκύουν, αξιολογούν και εκπαιδεύουν το ανθρώπινο δυναμικό τους οι επιχειρήσεις. Αυτή η έλλειψη δεξιοτήτων, αποτελεί ήδη ένα κρίσιμο παράγοντα εξεύρεσης κατάλληλου προσωπικού για πάρα πολλές επιχειρήσεις. Παράλληλα, τα ανώτερα στελέχη και ειδικότερα τα στελέχη του Ανθρώπινου Δυναμικού θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν και να διαφοροποιήσουν τις πρακτικές στελέχωσης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης του προσωπικού τους, λειτουργώντας πιο «προνοητικά», ειδικά στο ζήτημα του προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού. Κάποιες καλές πρακτικές, όπως η αποτελεσματικότερη διασύνδεση με τα πανεπιστήμια ή η διακράτηση μεγαλύτερων σε ηλικία-έμπειρων εργαζομένων χρησιμοποιούνται πολύ λιγότερο από τις επιχειρήσεις, απ’ ότι θα έπρεπε.

Προτάσεις για το μέλλον

Στις προηγούμενες βιομηχανικές επαναστάσεις, η προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων, των επιχειρήσεων και των κρατικών δομών στις νέες αλλαγές πήρε πάρα πολύ χρόνο. Στην παρούσα, 4η βιομηχανική επανάσταση, κάτι τέτοιο, απλώς δεν είναι εφικτό. Δεν έχουμε την πολυτέλεια και τον χρόνο. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να αλλάξουν τον τρόπο σκέψης τους και να συνεργαστούν αποτελεσματικά. Οι επιχειρήσεις, θα πρέπει να επενδύσουν πραγματικά στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους, εκπαιδεύοντας το προσωπικό όχι μόνο για τις σημερινές, αλλά και για τις αυριανές τους ανάγκες. Θα πρέπει να ενθαρρύνουν την ποικιλομορφία και να αναπτύξουν οριζόντιες συνεργασίες μεταξύ τους, ώστε να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού. Οι κυβερνήσεις και οι εκπαιδευτικοί φορείς θα πρέπει να αλλάξουν ριζικά τα προγράμματα εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Είναι αναγκαία η ανάπτυξη διαπροσωπικών ικανοτήτων από το νηπιαγωγείο ως το πανεπιστήμιο. Και τέλος οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν πολλές από τις καθιερωμένες αντιλήψεις τους που μπορεί να ήταν αποτελεσματικές στον 20ο αιώνα, αλλά όχι πλέον, όπως για παράδειγμα η προσαρμοστικότητα, η ευελιξία, η καινοτομία, η συνεχής αναζήτηση της μάθησης, το πνεύμα επιχειρηματικότητας, η προνοητικότητα, κ.ά. Κάνοντας κάποια από τα παραπάνω, οι πιθανότητες να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία την 4η βιομηχανική επανάσταση στην αγορά εργασίας, αυξάνονται. Διαφορετικά…

[1] https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/

https://www.mckinsey.com/global-themes/future-of-organizations-and-work/the-digital-future-of-work-what-skills-will-be-needed?cid=other-eml-alt-mip-mgi-oth-1707&hlkid=9d1dbb7cc5dc4418866742bee952dbff&hctky=2138532&hdpid=f3889f06-b02f-4e3a-8a36-8d3c718408cf

 

 

Θέλεις να δεις την ιδέα σου να μετατρέπεται σε κερδοφόρα επιχείρηση; Be finnovative!

16 Νοέ.

Έως τις 20 Νοεμβρίου 2017 στις 15.00 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για το πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης be finnovative.

be-finnovative-sm-1-795x440

Διοργανωτές είναι η Εθνική Τράπεζα και η εταιρία καινοτομίας Crowdpolicy, με την υποστήριξη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων της οικονομίας και της κοινωνίας.

Σκοπός είναι ο μετασχηματισμός των επιχειρηματικών ιδεών στην ευρύτερη περιοχή των οικονομικών συναλλαγών (fintech) σε κερδοφόρες επιχειρήσεις, μέσα από δράσεις που προσφέρουν συμβουλευτική ή και πόρους, όπως δυνατότητες χρηματοδότησης στους συμμετέχοντες.

1281997_fintech_01

Θέλεις να μάθεις περισσότερα; Κλικ εδώ:

http://befinnovative.com/el/

Θεανώ Μακρή

Στέλεχος Πωλήσεων & Marketing/ ΜΒΑ

Στο 20,6% το ποσοστό της ανεργίας τον Αύγουστο 2017

13 Νοέ.

 

Με βάση το τελευταίο δελτίο τύπου της ΕΛΣΤΑΤ στις 9/11/2017, τον Αύγουστο του 2017 μειώθηκε το ποσοστό της ανεργίας  σε 20,6% από 23,4% τον Αύγουστο του 2016 γεγονός που φαίνεται να οφείλεται στον τουρισμό.

αρχείο λήψης (1)

Συνοπτικά, στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το ποσοστό ανεργίας καθώς και ο αριθμός των απασχολούμενων, των ανέργων και των οικονομικά μη ενεργών τον Αύγουστο από το 2012 ως το 2017 (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ):

Αυγουστος 2017.PNG

Όσον αφορά στο ποσοστό ανεργίας κατά φύλο, και εδώ οι γυναίκες έχουν την πρώτη θέση (24,9% έναντι 17,2% των ανδρών), ενώ η ηλικιακή ομάδα που πλήττεται περισσότερο είναι τα άτομα 15-24 ετών (40,2%).

Τέλος, η γεωγραφική περιοχή με τη μεγαλύτερη ανεργία είναι αυτή της Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας με ποσοστό 26,1% ενώ εκείνη με το μικρότερο ποσοστό ανεργίας 15,6% είναι η Κρήτη.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.statistics.gr/documents/20181/18892552-45da-496e-ae7d-9deb79725995

Μακρή Θεανώ

Στέλεχος Πωλήσεων & Marketing/ Απόφοιτος ΜΒΑ

WANTED: AIRCRAFT MECHANIC AND ELECTRONIC TECHNICIANS- GERMANY

30 Οκτ.

23199297-professionals-wanted-grunge-rubber-stamp-on-white-vector-illustration

 

Human Resources Expertise  is looking for aircraft mechanic and aircraft electronic Technicians for one of the biggest European independent aircraft maintenance companies in Germany for European Assignments 2018.

Main responsibilities: the daily aircrafts maintenance, mainly doing (heavy) base maintenance (some 20% of activities are line maintenance), mainly C-checks

  Minimum requirement: at least 1 year of working experience, vocational education as an aeronautical maintenance professional and  professional knowledge ideally with certifiers license (CAT A, B1, B2 or C, with and without type ratings) as well as accreditation for almost all standard passenger aircrafts Boeing and Airbus

English language: a minimum B1 level

The ideal candidate is quality conscious, precise, accurate and team worker

You are more than welcome to send us your CV to rec@hre.gr with email subject AMEG which we will treat with the strictest confidentiality.

Οδηγός αναζήτησης εργασίας στη Γερμανία

25 Οκτ.

Σε συνέχεια ενός παλαιότερου άρθρου των Rebounders και με τη βοήθεια νέων μελών που ζουν και εργάζονται στη Γερμανία, παρακάτω θα βρείτε ένα επικαιροποιημένο οδηγό για την ανεύρεση εργασίας στη Γερμανία:

images (3)

Ιστοσελίδες όπου δημοσιεύονται αγγελίες εργασίας:

 • stepstone.de
 • monster.de (έχει αγγελίες εργασίας και για άλλες χώρες)
 • www.arbeitsagentur.de (είναι η ομοσπονδιακή υπηρεσία απασχόλησης ή πιο απλά ο γερμανικός ΟΑΕΔ)
 • www.ec.europa.eu (η Ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα η οποία έχει αρκετές θέσεις στη Γερμανία)
 • kimeta.de

Recruitment Agencies:

Τα πιο δημοφιλή για μηχανικούς και αποκλειστικά στη Γερμανία

Professional social media:

 • xing.com (ενώ μέχρι πρότινος ήταν στα γερμανικά , τώρα είναι και στα αγγλικά)

Διάφορες πληροφορίες για άτομα που έρχονται στη Γερμανία από άλλες χώρες:

https://www.arbeitsagentur.de/content/1463061715586

Επίδομα Ανεργίας:

 1. Arbeitslosengeld I: Είναι το πλήρες επίδομα ανεργίας και αντιστοιχεί στο 60-70% του καθαρού μισθού. Το δικαιούνται άνεργοι με 12 μήνες δηλωμένης εργασίας τα τελευταία δύο χρόνια και η διάρκειά του καθορίζεται από την ηλικία και τη συνολική εμπειρία.
 2. Arbeitslosengeld II: Το επίδομα ανεργίας που καλύπτει την ασφάλειά σου και μέρος του ενοικίου σου και απαιτεί 3 μήνες δηλωμένης εργασίας.

Γενικές συμβουλές:

 • Θεωρείται μεγάλο προσόν, αν όχι απαραίτητο, η γνώση Γερμανικών
 • Βάλτε μια πρόσφατη φωτογραφία στο βιογραφικό σας
 • Να έχετε στο μυαλό σας τον μισθό που θα επιθυμούσατε για κάθε θέση. Συνήθως, το ζητάνε στη συνέντευξη
 • Καλό είναι το βιογραφικό να είναι στοχευμένο για την κάθε θέση εργασίας
 • Τα προσόντα να αναφέρονται συνοπτικά αλλά μεστά (ιδανικά με bullets ή παύλες)
 • Τονίστε τα σημεία που θέλετε γράφοντας τις σημαντικές λέξεις σε έντονη (bold) γραφή

Θεανώ Μακρή

Στέλεχος Πωλήσεων & Marketing/ Απόφοιτος ΜΒΑ

 

ΟΑΕΔ: Μείωση της ανεργίας τον Σεπτέμβριο 2017

21 Οκτ.

Αναδημοσίευση από www.kathimerini.gr

Τάσεις αποκλιμάκωσης κατέγραψε τον Σεπτέμβριο ο αριθμός των ανέργων που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ. Στον αντίποδα, σημαντικά αυξημένος ήταν κατά τον προηγούμενο μήνα, ο αριθμός των μακροχρόνια ανέργων. Αναλυτικά, σύμφωνα με τα μηνιαία στοιχεία του Οργανισμού οι εγγεγραμμένοι άνεργοι περιορίστηκαν στους 886.022, αριθμός μειωμένος κατά 35.786 σε σχέση με τον Αύγουστο του 2017 (συνολικά 9921.808 άνεργοι). Σε σχέση δε, με τον Σεπτέμβριο του 2016, η μείωση των εγγεγραμμένων ανέργων, αναζητούντων και μη εργασία, είναι της τάξης των 58.719 ατόμων.
index

Προβληματισμό δημιουργεί πάντως, το γεγονός ότι από το σύνολο των ανέργων που βρίσκονται στα μητρώα του ΟΑΕΔ, οι 525.958, δηλαδή το 59,36% του συνόλου, θεωρούνται μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή δεν έχουν βρει δουλειά χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών. Σε σχέση με τους 506.956 ανέργους που βρίσκονταν στην ίδια μοίρα τον Σεπτέμβριο του 2016, γίνεται σαφές ότι οι μακροχρόνια άνεργοι αυξήθηκαν κατά 19.002 μέσα σε ένα έτος, γεγονός που καταδεικνύει πόσο δύσκολο είναι να βρει κάποιος δουλειά όταν βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Από τα υπόλοιπα στοιχεία φαίνεται ότι αυξήθηκαν κατά 25,86% οι επιδοτούμενοι άνεργοι τον Σεπτέμβριο, φτάνοντας τους 135.174, αυξημένοι κατά 27.773, συγκριτικά με τους 107.401 που είχαν καταγραφεί τον Αύγουστο. Είναι όμως μειωμένοι κατά 949 άτομα, σε σχέση με τους136.123 που είχαν καταγραφεί ως τέτοιοι, τον Σεπτέμβριο του 2016.

Οι γυναίκες συνεχίζουν να κατέχουν την αρνητική πρωτιά στην ανεργία, καθώς τον Σεπτέμβριο οι άνεργες εγγεγραμμένες στον ΟΑΕΔ έφτασαν τις 565.339, αριθμός που αντιστοιχεί στο 63,8% του συνόλου των ανέργων στον Οργανισμό.

Ανά ηλικία, η κατηγορία 30 – 44 ετών έχει την πρωτοκαθεδρία με 343.324 ανέργους (38,7%). Επίσης, οι περισσότεροι άνεργοι (404.855 ή 45,69%) είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Υπάρχουν όμως άλλοι 162.102 ή 18,2% του συνόλου των εγγεγραμμένων ανέργων στον ΟΑΕΔ, που παραμένουν χωρίς δουλειά, παρά το γεγονός ότι είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή έχουν πτυχίο πανεπιστημίου.

 

WANTED:Solutions Sales Manager, Key Account Manager , Product Manager

18 Οκτ.

23199297-professionals-wanted-grunge-rubber-stamp-on-white-vector-illustration

WANTED Solutions Sales Manager (b2b)

 Με σκοπό να αναπτύξει περαιτέρω το τμήμα Managed Services σε major accounts σε όλους τους κλάδους της Αγοράς

Απαραίτητα Προσόντα

– Εμπειρία πωλήσεων προϊόντων, λύσεων & υπηρεσιών σε Μεγάλους Πελάτες

– Εμπειρία διοίκησης, καθοδήγησης και παρακολούθησης τμήματος πωλήσεων

– Ικανότητα επίτευξης αποτελεσμάτων

– Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και οργάνωσης

– Δυναμική προσωπικότητα, ομαδικό πνεύμα

Επικοινωνία: rec@hre.gr

WANTED Key Account Manager (b2b)

Με σκοπό να αναπτύξει περαιτέρω το μερίδιο αγοράς σε major accounts σε όλους τους κλάδους της Αγοράς

Απαραίτητα Προσόντα

– Εμπειρία πωλήσεων προϊόντων ή υπηρεσιών σε Μεγάλους Πελάτες

– Ικανότητα επίτευξης αποτελεσμάτων

– Δυναμική προσωπικότητα, ομαδικό πνεύμα

Επικοινωνία: rec@hre.gr

WANTED Product Manager (b2b)

Με σκοπό να αναλάβει διαχειριστεί το product portfolio και της εταιρείας

Απαραίτητα Προσόντα

– Εμπειρία product management βιομηχανικών προϊόντων ή λογισμικών λύσεων

– Εμπειρία στον κλάδο των εκτυπωτικών μηχανημάτων γραφείου θα εκτιμηθεί

– Δυναμική προσωπικότητα, ομαδικό πνεύμα

Επικοινωνία: rec@hre.gr

 

Επιχορήγηση 15 θέσεων πρακτικής άσκησης στο Λουξεμβούργο – Ίδρυμα Μποδοσάκη

16 Οκτ.

Πηγή: www.bodossaki.gr

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, σε συνεργασία με την Πρεσβεία του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου στην Ελλάδα και το Εμπορικό Επιμελητήριο του Λουξεμβούργου, προκηρύσσει την επιχορήγηση δεκαπέντε (15) θέσεων για πρακτική άσκηση διάρκειας έξι (6) μηνών σε εταιρείες και σε οργανισμούς στο Λουξεμβούργο.

combo-e1507204237892.png

Η πρακτική άσκηση θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2018. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν μέχρι την 6η Νοεμβρίου 2017 κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή τελειόφοιτοι μεταπτυχιακοί φοιτητές των παρακάτω ειδικοτήτων:

 • Οικονομικών Επιστημών, Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
 • Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Πληροφορικής, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

culturepolis_politeia2.0_4-664x440.jpg

Οι θέσεις για την πρακτική άσκηση είναι οι εξής:

1.Design-Production-Engineer-Internship-ACTinBlack

2. Software Engineer Internship – Amphinicy Technologies

3. Software Engineer Internship – Compellio

4. DevOps Internship – Compellio

5. Content Marketing Internship – Compellio

6. Private Banking Internship – Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.

7. Junior Economist Internship – IDEA Foundation

8. Software Developer Internship – Intorel

9. Marketing and Sales Assistant Internship – Intorel

10. Strategy & Market Intelligence Internship – SES

11. Satellite Network Monitoring & Control Internship – SES

12. Distributed VoIP platform Internship – SES

13. Managed WiFi for VSAT Internship – SES

14. Universal Customer Interface Internship – SES

15. Sales Internship – vyzvoice

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα διαβάσεις περισσότερα για τις προϋποθέσεις χορήγησης, τα απαιτούμενα έγγραφα κτλ:

https://www.bodossaki.gr/prokiryxi-15-theseon-praktikis-askisis-sto-louxemvourgo/

Καλή Επιτυχία!

Μακρή Θεανώ

Στέλεχος Πωλήσεων & Marketing/ Απόφοιτος MBA

 

 

Ημέρες Καριέρας!!! 14 & 15 Οκτωβρίου 2017 στην Τεχνόπολη!

11 Οκτ.

Το επόμενο Σαββατοκύριακο, 14 & 15 Οκτωβρίου 2017, διοργανώνεται η φετινή συνάντηση «Ημέρες Καριέρας» από το kariera.gr.

Αν είσαι νέος στα πρώτα επαγγελματικά του βήματα ή εργαζόμενος με εμπειρία που αναζητά ένα νέο επαγγελματικό ξεκίνημα αξίζει μια επίσκεψη για να συζητήσεις για τις επαγγελματικές σου προοπτικές με στελέχη του τμήματος HR διαφόρων εταιριών.

images (1)

Το διήμερο περιλαμβάνει συνεντεύξεις εργασίας, ενημέρωση για graduate trainee programs/εκπαιδευτικά προγράμματα καθώς και δωρεάν Συμβουλευτική Καριέρας και Βιογραφικού.

Η είσοδος στις Ημέρες Καριέρας 2017 είναι δωρεάν για όλους τους επισκέπτες.

Μη παραλείψετε να εγγραφείτε στο ακόλουθο link:

https://www.careerguide.gr/events-2/career-days-2017/registration-2017/

Πηγή: kariera.gr

Θεανώ Μακρή

Στέλεχος Πωλήσεων & Marketing, Απόφοιτος MBA

Αρέσει σε %d bloggers: